Your address will show here +12 34 56 78
Miškininkystės projektai ir leidimai

Miškininkystės srityje darbai pradedami nuo reikalingų dokumentų ir projektų ruošimo. Kartais tenka gilintis į painias biurokratines procedūras, todėl svarbu, kad miškininkas turėtų reikalingas žinias ir darbų procesas neužsitęstų. 

Mūsų specialistai gali jums parengti:
  • Lietuvos Respublikos teisės aktais paremtus vidinius miškotvarkos projektus
  • Miško želdinimo projektus
  • Miško tvarkymo planus
  • Miško kirtimo leidimo dokumentus
  • Miško vertės nustatymo ataskaitas
  • Jaunuolynų ugdymo išvadas (reikalingos ES paramai jaunuolynų ugdymui gauti)
  • Medienos sandėlių matavimų aktus
  • Atliktų miško darbų kokybės vertinimų aktus