Your address will show here +12 34 56 78
Miško sodinimas
Profesionaliai pasodintas miškas yra svarbus ekologinis veiksnys ir vertingos medienos šaltinis. Šis darbas reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių. Tik kokybiškas, tinkamoje vietoje ir teisingai pasodintas miško sodmuo gali sparčiai augti ir tapti sveiku, brandžiu medžiu.

Miško atkūrimas ar įveisimas turi būti paremtas „miško atkūrimo ir įveisimo“ projektu, kuriame aiškiai ir nuosekliai išdėstomas visas atsodinimo ar įveisimo procesas. Projekte apibūdinama: dirvos paruošimas, sodmenų tipas ir poreikis, sodinimo būdai ir terminai. Projektus turėtų rengti tik praktinės patirties turintys miškininkai, kurie žino visus miškininkystės ciklus ir jų specifiką. 

Atkuriant mišką po įvykdytų plynų kirtimų yra svarbu tinkamai paruošti dirvą. Būtina suprasti dirvožemio fizikines bei chemines savybes, drėgmės režimą. Atsižvelgiant į vietos sąlygas, turi būti naikinamos minkštųjų lapuočių ir krūmų ataugos, šalinamos žolės, naikinami kenkėjų ir ligų židiniai. Pašalinus visas kliūtis ne tik sudaromos tinkamos sąlygos medeliams prigyti ir augti, bet ir mažinamas želdinių priežiūros poreikis ateityje.

Miško atkūrimo arba įveisimo sėkmę lemia sodmenų parinkimas, sodinimo laikas, būdas, gylis, naudojami įrankiai bei sodintojų profesionalumas. Vieta kiekvienam sodinukui parenkama individualiai, atsižvelgiant į dirvožemio derlingumo varijavimą, šlaitų ekspoziciją, kitus aplinkos veiksnius. Tik tinkamai pasodinti medeliai ateityje tampa puikiu mišku.

  • Text Hover