Your address will show here +12 34 56 78
Jaunuolynų ugdymas
JAUNUOLYNŲ UGDYMAS

Net ir tinkamai pasodinus želdinius, tačiau palikus medyną formuotis natūraliai, būsimo miško vertė nebus didelė. Natūraliai užaugusiame miške ne visi medžiai yra pageidautinų rūšių ir savybių. Jų tarpe gausu menkaverčių rūšių, nemaža dalis medžių yra apnikti kenkėjų ir ligoti, šakoti ir kreivi. Norint iš būsimo miško gauti didžiausią naudą, jį būtina kryptingai formuoti nuo jauno amžiaus. 

Profesionaliai ugdomi medžiai auga sparčiau, sukaupia didesnę biomasę, mažiau šakojasi, užauga tiesesni ir sveikesni. Tinkamai prižiūrėto miško vertė yra didesnė.

Sveikas ir kokybiškas miškas reikalauja skirtingu metu atliekamų priežiūros darbų. Pradžioje būtina sudaryti tinkamas augimo sąlygas šalinant medžių sodinukus stelbiančias žoles ir nepageidaujamus minkštuosius lapuočius. Pirmasis miško priežiūros etapas gali būti pradedamas jau pirmaisiais metais. Tai priklauso nuo augavietės, konkrečios biržės sąlygų, sodinukų rūšinės sudėties.

Svarbiausias miško priežiūros etapas, lemiantis būsimo medyno rūšinę sudėtį, struktūrą ir vertę, yra jaunuolynų ugdymas. Šiuos darbus geriausia pradėti tada, kai susiveria medžių lajos ir suintensyvėja natūrali atranka. Paprastai jaunuolynų ugdymas pradedamas 6–8 metais, o baigiamas medynui sulaukus 20 metų amžiaus. Ugdymo darbų dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo augavietės, medžių rūšių, jų tankumo.

Jaunuolynų ugdymas lemia būsimo miško rūšinę sudėtį. Formuojant jauną mišką reguliuojamas mikroklimatas, gerėja likusių medžių ir dirvožemio apšvietimas. Tai skatina medžiagų apykaitą bei dirvodaros procesus, užtikrina biomasės auginimui būtino anglies dvideginio įsisavinimą. Tikslingai ugdant jaunuolynus galima suformuoti tvarų ir išorės poveikiams atsparų mišką. 

Formuojant medyną yra būtina gerai pažinti medžių rūšis, išmanyti jų savybes, suprasti aplinkos poveikį, mokėti parinkti įrankius, gebėti prognozuoti, kaip augavietė atrodys po penkerių, dešimties ir daugiau metų.

Miško priežiūros klaidos, padaromos keičiant medyno struktūrą neturint žinių ir patirties, gali lemti finansinius ir laiko nuostolius. Palikti netinkami atstumai tarp medžių gali lemti prastą augimą į viršų ir didelį šakotumą, gausų nepageidautinų augalų žėlimą. Netinkamai atliktus miško priežiūros darbus gali tekti kartoti jau po kelių metų.

Miško priežiūra – tai sunkus, įgūdžių ir žinių reikalaujantis darbas, kurį vertėtų patikėti profesionalams. Esame subūrę geriausiai Lietuvoje šį darbą išmanančių žmonių komandą, kurių ilgametė patirtis gali užtikrinti, kad iš savo miško gausite didžiausią įmanomą naudą.

  • Text Hover